Karoly Hodossy

Klientom je nápomocný v oblasti investícií a poistenia. Študoval na Saïd Business School, University of Oxford, Fintech a SPU Nitra. Pôsobil ako CEO v Evergreen Consulting, CEO v OTP Banka Slovensko a CTO v Slovenskej sporiteľni. Medzi jeho najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy patria ocenenia Krištálové krídlo a Zlatý Biatec. Má rád fotografovanie, technológie, umenie a hudbu.