Richard Schieber

Zabezpečuje investičné riešenia pre svojich klientov. Študoval hospodársku informatiku na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. V rodinnej firme nadobudol účtovnícke skúsenosti a obsiahol ekonomické zákulisie fungovania firiem. Publikuje na YouTube a svoje sociálne siete obsah investičného zamerania. Prispieva aj pre kanály Babocky Investment Office. Medzi jeho záujmy patria šport, knihy, grafika a fotografovanie.