18.9.2022, Richard Schieber.

Trading je už nejakú dobu dostupný cez internet a tak sa jednotlivci môžu pokúsiť, z tepla domova, zarobiť nejaké peniaze. S tradingom sa spájajú akcie a iné aktíva tak isto ako s investovaním, no tu nastáva zásadný rozdiel medzi týmito dvomi stratégiami, a nie jeden. Byť traderom, či už profesionálnym alebo bežným, je rozdielne ako byť investorom. Tradingom aktív sa dá pekne zarobiť, no veľa ľudí sa práve tejto stratégii vyhýba a volí si investovanie. Prečo? V tomto článku sa na to detailnejšie pozrieme.

Termín investovanie sa spája s nákupom určitého majetku, respektíve aktíva, pričom investor vsádza na jeho zhodnotenie za určitý čas. Väčšinou hovoríme o časovom horizonte pri 10 až 20 rokoch. Trading, naopak, je krátkodobé držanie majetku, respektíve aktíva, ktoré, v tom najlepšom svetle, má vynášať traderovi určitý zisk z nákupu a následného predaja majetku, pričom táto činnosť je veľmi často opakovaná. Investor sa orientuje na dlhodobé trhové zhodnotenie, trader sa sústredí na trhovú volatilitu.

Existujú firmy, ktoré si starostlivo vyberajú dobrých traderov, aby im pomohli rozhodnúť sa, ako urobiť to najlepšie rozhodnutie s cieľom zarobiť. Pri tradingu sú dva faktory ovplyvňujúce rozhodnutia traderov. Prvý faktor je dobré načasovanie nákupu aktíva a k druhému faktoru patrí správna analýza aktíva. Ako už vieme, trading je skôr krátkodobá stratégia, zatiaľ čo investovanie je skôr dlhodobá stratégia. Investor využíva celkom podobnú techniku pri nákupe aktíva ako trader, teda snaží sa nakúpiť aktívum za čo najlepšiu cenu a dáva si pozor, kedy je aktívum príliš nadhodnotené. Môže nakúpiť akcie na 2 až 5 rokov, ale obvykle je to príliš krátka doba pre spoločnosť, aby dostatočne zhodnotila investorom majetok. Trader využíva na trhu volatilné obdobia, to znamená, že zadáva Buy a Sell pozície, teda nákup a predaj. Nie je to ale doslova predaj akcie. V skratke, Sell pozícia je opak Buy pozície, teda pri nákupe aktíva chceme aby akcia vzrástla. Sell pozícia je teda stratégia, pri ktorej trader zarába z poklesu akcie. Kde ale jeden zarobí, tam druhý prerobí. Môžeme teda tvrdiť, že traderi si mezi sebou vymieňajú svoj vlastný kapitál.

Investori veľmi radi využívajú aj recesie, teda prepady na trhu, ktoré umožňujú nákup aktív v zľave, veľkej alebo malej – oplatí sa. Jednu recesiu sme tu nedávno mali, vznikla počas pandémie a najväčší prepad určitých aktív sme zaznamenali 13. marca. Môžeme sa na to pozrieť aj tak, že kto vtedy nakúpil kvalitné aktíva, kúpil ich ako keby v roku 2014. Od roku 2014 sa niektoré aktíva už pekne vyšplhali a zhodnotili aj o viac ako 100%. Hovoríme tu teda o príležitosti krátkodobého a rýchleho zhodnotenia. Z toho nakoniec vyplýva, že investor tak často nepredáva svoje pozície, naopak, zväčšuje ich. Trader na druhej strane zvykne obchodovať s aktívami o dosť častejšie ako investor a rovnako často ich aj predáva.

Povedali sme si o načasovaní, prejdime teraz k analýze. Pre investora analýza spoločnosti a cena spoločnosti znamená niečo celkom iné ako pre tradera. Investor sa zameriava na intrinzickú hodnotu aktíva, zatiaľ čo trader sa zameriava na cenu aktíva. Cena aktíva predstavuje nákup a predaj aktíva na trhu investormi, alebo tradermi. Za touto cenou sa pre investorov nachádza niečo hodnotnejšie, je to intrinzická hodnota. Táto hodnota, veľmi zjednodušene, predstavuje reálnu hodnotu aktíva, ktorá nie je skreslená predajmi a nákupmi investorov a traderov. Ak na trhu nastane panika, cena aktíva môže výrazne klesnúť pod reálnu hodnotu aktíva, naopak, ak na trhu nastane hromadný nákup aktíva, jeho cena dosiahne nadhodnotenú hodnotu, prevyšujúcu intrinzickú hodnotu aktíva. Intrinzická hodnota aktíva z historického hľadiska ročne stúpa, pre každé aktívum je ale výkon individuálny.

Intrinzickú hodnotu investori využívajú nasledovne. Existujú dva spôsoby, pasívny investori veria, že intrinzická hodnota aktíva z dlhodobého hľadiska stúpa. Nepozerajú sa teda na hodnotu aktíva a prikupujú ho pravidelne, nehľadiac na to, či je aktívum nadhodnotené, alebo podhodnotené. Aktívny investori na druhej strane benefitujú aj z intrinzickej hodnoty aktíva, no taktiež aj z prepadov, ako je recesia. Traderi sa naopak sústredia iba na cenu aktíva, nemá pre nich žiadny zmysel sústrediť sa na intrinzickú hodnotu aktíva. Mnoho traderov dokonca nakupuje (Buy pozícia) a predáva (Sell pozícia) akcie spoločností, o ktorých vôbec nič nevedia. Pre túto slabú informovanosť a neskúsenosť väčšina traderov po celom svete skôr stratí kapitál, ako ho navýši.

Štatisticky, traderi, ktorí zarábajú z tejto aktívnej činnosti, tvoria malé percento všetkých investorov po celom svete. Zarábajúci denní traderi tvoria iba 1,6% zo všetkých traderov za priemerný rok. Prerábajúci traderi tvoria až 95% všetkých traderov po celom svete. 5% z nich pretrvá aj po piatich rokoch, 80% z nich skončí v prvých 2 rokoch a 40% skúsi trading iba na jeden mesiac. Väčšina traderov začína so snom zbohatnúť veľmi rýchlo.

Traderi priemerne obetujú až 12% dňa aktívnym tradingom. Touto činnosťou sa človek ale veľa naučí, od sledovania vývoja cien, cez analýzy spoločností a aktív po odhadovanie vývoja cien aktív. Stratégia tradingu je zvyčajne prvá, ktorú si v priemere človek vyberie.

Posledná vec na ktorú sa v krátkosti pozrieme sú dane, tie totiž pri tradingu zohrávajú veľkú rolu. Akcie a ETF sú oslobodené od dane v prípade, že sú obchodované na regulovanom trhu a investor ich drží dlhšie ako rok, teda musí uplynúť jeden technický rok. Spĺňa sa tak časový test. Ďalej existuje oslobodenie príjmu do výšky 500 eur ročne, no toto oslobodenie je možné použiť iba na jeden druh príjmu, teda jeden druh aktíva. Príjmy, ktoré splnia oslobodenie od dane, či už z hľadiska časového testu alebo oslobodenia do výšky 500 eur, nepodliehajú ani zdravotným odvodom. Z toho teda vyplýva, že trader môže mať síce vyššie mesačné zisky, no bude musieť počítať s danením. Musíme rátať so zdravotnými odvodmi vo výške 14% a s výškou daňovej sadzby 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (t. j. pre rok 2021 sumu 37 981,94 eur vrátane) a 25 % sadzba dane platí na tú časť základu dane, ktorá presiahne túto hranicu.

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.