24.8.2021, Miroslav Gerší.

Za minulý rok zaznamenali firmy spojené so zelenou energiou rekordný prílev kapitálu zo strany investorov. Môže sa to na prvý pohľad javiť ako skvelá vec, avšak fundament nám naznačuje, že to má aj negatíva.

Štúdie

Aj keď sa v tomto článku nechcem venovať globálnemu otepľovaniu, na úvod by som začal zopár faktami z oblasti posledných klimatických zmien.

Podľa renomovaných štúdií Intergovernmental Panel on Climate Change (zdroj) sa globálna teplota do roku 2100 zvýši o 1-4’C v závislosti od množstva vyprodukovaných emisií za toto obdobie.

Správa National Oceanic and Atmospheric Administration (zdroj) zas hovorí, že do roku 2100 stúpne v závislosti od množstva skleníkových plynov v atmosfére hladina svetových oceánov v pozitívnom o 20 cm, v tom najhoršom scenári o 250 cm.

Tu len dodám, že 8 z 10 najväčších miest na svete sú na pobreží a sú tak priamo ohrozené stúpajúcou hladinou svetových oceánov a morí. Toto stúpanie hladín priamo súvisí s roztápaním ľadovcov.

Podľa satelitných snímkov NASA sa za posledných 20 rokov priemerne roztopilo len v Antarktíde 151 miliárd a v Grónsku 278 miliárd ton ľadu… Ročne. (zdroj)

Nielen tieto fakty z troch spolu veľmi úzko súvisiacich oblastí týkajúcich sa svetovej klímy nám hovoria, že pojem globálne otepľovanie nie je už len ničím nepodložená fráza konšpiračných teoretikov. Čoraz viac sa preto spoločnosť ako celok uchyľuje k činnostiam, ktoré pomáhajú zastaviť, alebo aspoň spomaliť deje a procesy, ktoré globálne otepľovanie spôsobujú.

V posledných rokoch, viac ako kedykoľvek predtým, sa aj retailoví investori uberajú smerom k ekologickým firmám, ktoré majú čo najmenší negatívny dopad na životné prostredie a ktoré si dávajú čoraz prísnejšie limity nielen v produkcii emisií CO2 vytváraných ich fungovaním.

ESG a zelená energia

Toto ekologické zmýšľanie, ale aj zodpovedné riadenie firiem a ohľad na pracovné podmienky zamestnancov sú dnes už bežnou témou, ktorú označujeme súhrne ako ESG. Pojem ESG je skratka troch anglických slov, Environmental, Social, Governance, v preklade environmentálny, sociálny, riadiaci. To znamená, že tzv. ESG firmy sú tie, u ktorých sa dbá pri ich fungovaní na životné prostredie (E), slušné pracovné podmienky a práva zamestnancov (S) a pozerá sa u nich na etiku, formu a princípy riadenia celej spoločnosti (G).

Hlavné kritériá ESG

V nadväznosti na to je pre nás podstatný pojem „ESG investovanie“, doslova vyhľadávajúce firmy, ktoré spĺňajú spomínané kritériá. Aj keď je téma ESG známa približne od roku 2006, kedy bola prvýkrát spomenutá v správe „Princípy zodpovedného investovania“ Organizácie Spojených Národov, masívny prílev peňazí investorov do takto označených firiem je badateľný najmä posledné 2 roky.

Investovanie zamerané na ESG faktory je podľa nás v poriadku a určite má zmysel. Aj my v Babocky Investment Office podporujeme ESG štandardy a máme spoločnosti s vysokým ESG ratingom v našich, ale aj klientskych portfóliách. Čo nám ale dáva zmysel menej, je fakt, že na rozdiel od ESG firiem, začínajú byť tzv. zelené firmy čoraz extrémnejšie nadhodnotené.

Tu by som chcel premostiť od ESG k zelenej energii, pretože ľudia si často mýlia tieto dva pojmy, avšak neoznačujú to isté. Nakoľko existuje množstvo konkrétnych faktorov, ktoré určujú ESG rating, nemusia byť firmy označované ako ESG vždy nutne aj zelenými firmami. Medzi top 10 hodnotenými ESG spoločnosťami nie je napríklad ani jedna zelená firma. Najvyššie ESG ratingy majú spoločnosti z oblasti zdravotníctva, softvérové, stavebné firmy a tzv. REIT-y. V tabuľke nižšie vidíme rôzne sektory fungovania 10 najlepšie hodnotených ESG spoločností na svete a sektor, v ktorom pôsobia:

Obrázok, na ktorom je stôl

Automaticky generovaný popis
Top 10 spoločnosti hodnotené podľa kritérií ESG.

Medzi zelené firmy patria konkrétne tie, ktorých činnosť súvisí s výrobou, distribúciou a uskladňovaním energie z obnoviteľných zdrojov, výrobcovia batérií, solárnych panelov, polovodičov, elektrických komponentov a ťažkých elektrických zariadení. A presne o týchto spoločnostiach je tento článok.

Ako bolo v úvode spomenuté, globálne otepľovanie je realita a zelené firmy majú určite význam a silu, aby zvrátili, alebo aspoň spomalili negatívny dopad priemyslu na budúcnosť ľudstva a prírody. Avšak trhové kapitalizácie množstva týchto spoločností sa utrhli z reťaze a vysoko presahujú zdravý priemer. Možno ani nie tak v prehnanom zmysle slova by sa dalo hovoriť aj o bubline porovnateľnej s „dot.com“ bublinou na prelome tisícročí. Podľa správy Goldman Sachs z jesene 2020 sektor energií z obnoviteľných zdrojov v roku 2021 prvýkrát v histórii kapitalizáciou prekoná ropný sektor v energetickom priemysle (zdroj).

Dôvody

Z môjho pohľadu bol silný akcelerátor vytvárania bubliny v tomto sektore v druhej polovici roka 2020 hlavne predvolebný program prezidentského kandidáta v USA, Joe Bidena, ktorého jedným z hlavných pilierov bolo známych 9 kľúčových elementov pre revolúciu v zelenej energii, viac info tu. Investori na jeho prozelený postoj reagovali rekordnou dôverou v zelené investície a úspešnou výhrou vo voľbách sa šialenstvo ešte viac vystupňovalo. Firmy, ktoré mali čokoľvek spoločné so zelenou energiou leteli raketovo nahor. Tieto začiatky nafukovania bubliny je vidieť najmä na grafoch naprieč indexami zameranými práve na sektor Clean Energy, ktoré stúpli od leta 2020 do konca roka o 80 až 200%. Vrchol rastu akcií nastal vo februári 2021 a následne prichádza postupné ochladenie, ktoré spôsobilo klesanie tohto odvetvia už šiesty mesiac po sebe.

Na konci mája 2021 Joe Biden oznámil, že do americkej ekonomiky bude v blízkej dobe uvoľnených ďalších 6 biliónov (6.000 miliárd) dolárov, a aj keď bude väčšina týchto peňazí použitá na rozvoj infraštruktúry, určite to prinesie aj rast trhu ako celku a zrejme aj ďalšie nafukovanie spomínanej bubliny. Tú môžme tušiť aj tak, že u rôznych spoločností napriek malým výnosom, ešte nižším ziskom, vysokému zadĺženiu a slabému manažmentu vidíme 3-ciferný percentuálny rast ročne. Tak sa ešte viac prehlbuje priepasť medzi cenou akcie a jej skutočnou hodnotou.

Krátka analýza

Aj keď hodnota P/E (pomer cena akcie/výnosy na akciu) nemá byť jediná rozhodujúca pri určovaní hodnoty spoločnosti, má veľký význam a z prvého pohľadu nám dokáže naznačiť, ako veľmi je spoločnosť pod- alebo nadhodnotená a do akej miery môžu za jej rastom stáť emócie a sentiment. Ak sa pozrieme na najväčší zelený ETF fond, iShares Global Clean Energy ETF, má hodnotu P/E na úrovni 26, čo je vzhľadom na drahý americký trh (P/E 43) ešte relatívne dobré číslo. Samozrejme spoločnosti v týchto fondoch majú rôzne P/E, jedny nebezpečne vysoké, iné zas bezpečne nízke a vyššie uvedené číslo 26 je priemerná hodnota celého fondu o objeme 6.2 miliardy dolárov.

Spoločnosti, ktoré sú v indexoch zastúpené často jedným z najväčších podielov, ako napríklad SolarEdge Technologies a spoločnosť Enphase Energy majú P/E na úrovni 115 a 278. Ak si chcete jednoducho predstaviť, čo nám hodnota P/E ukazuje, tak P/E na úrovni 278 znamená, že ak si kúpite 1 akciu danej spoločnosti, jej návratnosť je 278 rokov. Za normálne sa pritom považujú hodnoty P/E 15 až 20. Hodnoty P/S, P/B, ROA, ROE a ROI sú takisto často u zelených spoločností dosť extrémne vychýlené od normálu, ale sem už nebudem zachádzať, tieto a mnoho ďalších údajov si viete nájsť na webe a urobiť si základnú fundamentálnu analýzu každej spoločnosti za pár minút.

Podobne nezdravé hodnoty samozrejme nájdeme v spoločnostiach naprieč všetkými sektormi, ale u zelených energií je podiel týchto firiem výrazne vyšší ako u iných sektorov, práve preto hovorím o bubline. Už aj z jednoduchej analýzy zistíte, že valuácie a zadĺženie množstva zelených firiem sú obrovské. Niektoré len v roku 2020 urobili aj 400%-ný kapitálový nárast, avšak čo sa týka výnosov, tie sú vo väčšine spoločností stále v červených číslach. Napríklad výkazy spoločnosti FuelCell Energy, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov palivových článkov na svete hovoria, že spoločnosť je neustále v strate (zdroj). Fakt, že táto spoločnosť sa ďalej aj vďaka peniazom retailových investorov geograficky rozrastá, spôsobí, že výnosy budú neporovnateľne nižšie ako náklady na tieto procesy a jej bežné fungovanie. Zdravé čísla sú v nedohľadne zrejme na najbližšie roky.

V tabuľke nižšie môžete vidieť, ako sa spoločnosti FuelCell Energy „darilo“ v priebehu rokov z pohľadu ziskov (alebo skôr strát). Tu len poznamenám, že od júna 2019 do februára 2021, teda za rok a pol narástla jej trhová kapitalizácia v zelenom ošiali o 14.500%, áno, 145-násobne (kam sa hrabe Tesla, však?). Nehovoriac o tom, že aktuálne je cena na úrovni -99.9% z historického maxima (z 6929 dolárov za akciu v roku 2000 na približne 6 dolárov za akciu dnes).

Zisky spoločnosti FuelCell Energy Inc. za posledných 5 rokov (čísla v zátvorke sú mínusové hodnoty)

Druhým príkladom je spoločnosť Plug Power, ktorá vyrába vodíkové palivové články a ktorá za 1.kvartál 2021 (za 2.kvartál ešte nie sú zverejnené čísla) vykázala stratu 314 miliónov dolárov aj napriek trhovej kapitalizácii 40 miliárd dolárov na vrchole v jari tento rok (zdroj). Zelenou horúčkou pobláznení investori pritom kapitalizáciu Plug Power nafúkli od júna 2019 do vrcholu vo februári 2021 o 3.000%. Zisky sú pritom za posledných 5 rokov v mínuse:

Obrázok, na ktorom je stôl

Automaticky generovaný popis
Zisky spoločnosti Plug Power Inc. za posledných 5 rokov (čísla v zátvorke sú mínusové hodnoty)

Kto nakúpil akcie minimálne týchto dvoch spoločností v prvých mesiacoch tohto roka, bude v strate zrejme ešte nejakú dobu a riskuje, že investoval do spoločností, kde cena závratne prevyšuje vnútornú hodnotu. Aktuálne sú obe spoločnosti od februárového vrcholu v prepade o -60% a očividne nastáva u investorov vytriezvenie.

Toto bol krátky popis kritických čísel iba dvoch väčších spoločnosti, ktoré majú dosť veľké zastúpenie vo väčšine zelených fondov, preto si myslím, že opatrnosť je na mieste. Analýzou ďalších by sme prišli často na podobné hodnoty u rôznych parametrov.

Je to takto v poriadku?

Hovoríte si, prečo sa to navonok popri rýchlo rastúcich trhoch celé tvári, že je to normálne? Svoju úlohu zohral FOMO efekt, kedy investori v druhej polovici roka 2020 po zhliadnutí 2- až 3-ciferných čísel percentuálneho zhodnotenia u zelených fondov naliali ešte viac peňazí do tohto odvetvia. Aj keď sa u zelených firiem dajú očakávať každým rokom nielen vyššie výnosy, ale aj vyššie zisky, aktuálne ceny ich akcií sú neospravedlniteľné a nadhodnotené. Nehovorím, že každá jedna zelená spoločnosť je nezdravá, pochybná a jej fungovanie neudržateľné. Určite bude veľa spoločností zameraných na obnoviteľné zdroje energií a technológie s nimi spojené rásť, napredovať a vytvárať zisky, avšak mnohé takúto budúcnosť nemajú. 

Je tu teda zelená bublina? Ak áno, kedy spľaskne? Je stále vhodné a bezpečné investovať do zelených fondov? Ktorým spoločnostiam z tohto odvetvia sa bude dariť a ktoré padnú do prachu dejín? Tieto a mnohé ďalšie otázky si zodpovieme s istotou v budúcnosti a zistíme, kde bola pravda. Nikto nemá krištáľovú guľu, ale pomôcť nám môže sledovať fundament a neriadiť sa za žiadnych okolností tým, čo robia davy ľudí, ktorí si v mnohých prípadoch nevedia urobiť ani základnú analýzu danej spoločnosti. Čo ale môžeme očakávať? Predpokladám, že tak ako tomu bolo pri technologickej bubline, aj v zelenej bubline (ak to tak môžeme nazývať) sa oddelí zrno od pliev. Inak povedané, nezdravé a zle fungujúce spoločnosti zaniknú, alebo budú pohltené inými, a tie zdravé a silné spoločnosti výjdu ako víťazi a budú udávať trend v zelenom odvetví priemyslu. Niektoré budú ešte pár rokov „fungovať“ ako zombie spoločnosti, až kým ich nedobehne masívny rozdiel medzi hodnotou a cenou. Zároveň sa kapitál od padlých presunie k silnejším, víťazným.

Záver

Zelená energia má zmysel a preto jej svitá jasná budúcnosť. Kým sa ale vytriedia dobré spoločnosti od tých neschopných života, ubehne ešte pár rokov a množstvo investorov za ten čas odíde v strate. Tak ako sa hovorí „kde jedny zarábajú, iní musia o peniaze prísť“, inak tomu nieje ani v investovaní. V Babocky Investment Office si ale pevne stojíme za názorom, že rozumným investovaním o peniaze neprídete, pokiaľ sa nenecháte zviesť emóciami, FOMO efektom a vsadíte na rozumné fakty. Preto pre klientov vyberáme ako hlavnú zložku portfólia široko diverzifikované ETF fondy naprieč všetkými sektormi.

Ak máte environmentálne a sociálne zodpovedné zmýšľanie, odporúčame Vám na investovanie ETF fondy s prívlastkom ESG/SRI (Socially Responsible Investing). Dôvod? Minimálne náklady, slušná diverzifikácia, pritom dobrý pocit z toho, že podporujete udržateľné, správne riadiace spoločnosti mysliace na budúcnosť nielen seba, ale aj prírody a ľudstva. 

Tento článok nie je finančná rada či odporúčanie, je to len zamyslenie sa nad aktuálnou situáciou na trhoch. Len budúcnosť ukáže, ako veľmi, alebo ako málo som sa mýlil.

Ak máte záujem o investovanie s mojou pomocou, napíšte mi na gersimiroslav@gmail.com alebo vyplňte formulár nižšie.

Miroslav Gerší pre Babocky Investment Office

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.