Martin Hýll

V Babocky Investment Office zabezpečuje starostlivosť o vybraných klientov. Študuje na Univerzite Komenského odbor Manažment. Absolvoval niekoľko finančných a investičných kurzov vrátane kurzu Financial Markets od Roberta Schillera z Yale University. Má pasiu pre šport, cestovanie, sebavzdelávanie a exotickú kuchyňu.