Našu službu správy investícií a majetku využívajú klienti, ktorí sú úspešní v tom, čo robia a v drvivej väčšine ide o iné oblasti ako financie. Každý sa venujeme niečomu inému a tak to má byť. Pri nadobudnutí určitého majetku, resp. určitého mesačného príjmu si ľudia uvedomia, že síce vedia, že udržať a zveľaďovať majetok prostredníctvom investícií je dôležité, no sami nemajú čas či chuť venovať sa tomu do hĺbky. Preto volia profesionálnu správu majetku a vkladajú tak do nás dôveru, ktorú chceme dlhodobo napĺňať.

Snažíme sa zabezpečiť komplexnú finančnú správu v rámci celej rodiny našich klientov a byť im tak nápomocní pri ich finančných rozhodnutiach, ktoré formujú budúcnosť ich a ich potomkov.


Našim klientom pomáhame v nasledovných oblastiach:

OCHRANA A RAST MAJETKU

ČERPANIE Z NADOBUDNUTÉHO MAJETKU

OSTATNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

PRECHOD MAJETKU NA NÁSLEDNÍKOV

Spôsob Spolupráce

Každý náš klient je osoba s individuálnym príbehom, schopnosťami a predstavou o budúcnosti. Preto je našou úlohou ušiť na mieru každému klientovi individuálny finančný a investičný plán, či už je jeho cieľom budovanie majetku ako takého, predčasný dôchodok a z neho plynúca privátna renta, zabezpečenie svojich detí do budúcna alebo jednoducho život podľa vlastných predstáv.


Zakladáme si na dlhodobej spolupráci, kde má klient v nás partnera - dvorného finančníka. Každý rok máme minimálne jedno osobné stretnutie a z našej strany pravidelné mailové informovanie o stave trhov a o investičných príležitostiach. O stave finančných trhov sa naši klienti môžu dozvedieť viac aj v príspevkoch Martina Babockého pre Forbes.skPostoj.sk a vystúpeniach v televízii TA3. Našou úlohou je dohliadať na klientovo investičné portfólio, sledovať zaňho trhy a zabezpečovať jeho financie. Klient si tak nemusí s finančnými otázkami robiť starosti a môže sa pokojne venovať svojej práci alebo podnikaniu.

Napíšte nám