Paula Babocká

Zabezpečuje marketingovú komunikáciu a stratégiu. Vyštudovala anglický a slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave. V minulosti pracovala ako špecialista na sociálne médiá pre firmu Dr.Max. Venuje sa správe sociálnych sietí a online marketingu pre firmy. Podniká v oblasti marketingu a sociálnych sietí. Medzi jej hobby patrí kozmetika, sebarozvoj a učenie sa cudzích jazykov.