Stanislav Sentelik

Študoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. Pracovné skúsenosti nadobudol na stáži pre farmaceutickú firmu ako marketingový koordinátor v San Diegu. Má pracovné skúsenosti z fyzikálneho laboratória, taktiež z účtovného oddelenia vo firme Marelli. Popri práci finančného sprostredkovateľa, kde sa primárne sústredí na investície, pracuje v spoločnosti Henkel ako Regulatory specialist. Spravuje svoje online kanály so zameraním na finančné a ekonomické témy. Rád číta dobré knihy a samovzdeláva sa v investíciách, v grafike a editovaní videí.