6.9.2023, Martin Babocký.

Zverenecké fondy sú právny nástroj, ktorý dokáže ochrániť majetok a efektívne ho presunúť ďalšej generácii v rodine. V článku sa o jeho zmysle, založení a špecifikách dozviete viac.

Zverenecký fond je riešenie pre ľudí s vysokou hodnotu majetku a celkovo pre bonitné rodiny. Nedávno som započul som, že jedného slovenského podnikateľa až priam desí to, že majetok, ktorý celý život budoval, častokrát aj za cenu toho, že s rodinou nemohol byť, by mal byť nakoniec, po jeho smrti, predmetom rozhádania sa rodiny. Chcel do rodiny takto priniesť dostatok zdrojov a dobro, no nakoniec by tento majetok mohol spôsobiť zlo.

Pomocou zriadenia zvereneckého fondu sa takémuto scenáru dá vyhnúť.

Čo je zverenecký fond?

Napriek slovu „fond“ v názve sa nejedná o investičné riešenie, ale právny nástroj, ktorý predstavuje zvláštny prípad správy cudzieho majetku. Zakladateľ zvereneckého fondu takto vyčleňuje časť alebo celý svoj majetok do tejto právnej entity a určuje pravidlá ako sa s týmto majetkom bude v budúcnosti nakladať. Vyčleniť je možné finančný majetok, podiely vo firme, umenie, nehnuteľnosti a pod.

Príklad: ak by do takto vzniknutého zvereneckého fondu chcel vyčleniť dva byty, rodinný dom, 2 milióny € v hovotosti a umelecké diela v hodnote 350 000 €, môže určiť ako sa tieto peniaze a za akých podmienok budú vyplácať ktorým členom rodiny. Môže určiť napríklad podmienku, že keď jeho deti alebo vnúčatá dosiahnu určitý vek, bude im vyplatených po 50 000 €, prípadne, ak budú chcieť ísť študovať do zahraničia, náklady na toto štúdium budú hradené z prostriedkov zvereneckého fondu. Na manželku/manžela prejde po smrti zakladateľa do vlastníctva rodinný dom a mesačná renta napr. v sume 3500 €. Toto boli len ukážky, možností nastavenia prechodu majetku je naozaj veľa.

Kto je majiteľom peňazí v zvereneckom fonde?

Veľmi zjednodušenou odpoveďou je – nikto. Jakub Hollmann a kolektív v publikácii Svěrenské fondy pro praxi uvádza, že sa jedná o koncept autonómneho, tj. samostatne stojaceho vlastníctva bez vlastníka, kedy pôvodný vlastník sa vlastníckych práv k vyčlenenému majetku vzdal, bez toho, aby tieto vlastnícke práva nadobudol niekto iný.

Môže si slovenský občan zriadiť zverenecký fond?

Zverenecké fondy v súčasnosti nie sú súčasťou slovenskej právnej úpravy. Pre slovenských podnikateľov či ľudí s väčším majetkom je však možné zriadiť si zverenecký fond podľa českého práva, kde je táto problematika zakotvená.

My v Babocky Investment Office vieme sprostredkovať zriadenie a vedenie zvereneckého fondu, pretože pod záštitou švajčiarskeho nadnárodného správcu majetku Swiss Life, máme spoluprácu s českou firmou CCS Premium Trust, ktorá má dlhodobé skúsenosti so zriaďovaním zvereneckých fondov pre bonitnú klientelu. CCS je jedna z najvýznamnejších českých advokátskych kancelárií, kde partner CCS, Jakub Hollmann bol spoluautorom zákona o zvereneckých fondoch v Českej republike.

Ak ste podnikateľ, či jednotlivec alebo rodina s vysokou hodnotou majetku a chcete sa o možnostiach zvereneckých fondov dozvedieť viac, pokojne nám napíšte cez formulár tu na stránke. Radi Vám budeme v tejto téme nápomocní.

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.