16.2.2024, Miroslav Gerší.

V posledných mesiacoch sa investičný svet opäť obracia k dlhopisom ako k stabilizačnému prvku v portfóliu. Vysoké úrokové sadzby, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou narazili na strop, robia z dlhopisov atraktívnu investičnú príležitosť so zaujímavým a predvídateľným (nielen kupónovým) výnosom.

Prečo investovať do dlhopisov v roku 2024?

Rating dlhopisov a miera zlyhania

Rating dlhopisov je hodnotenie ich kreditnej kvality, ktoré robia ratingové agentúry. Investori by sa mali zamerať prevažne na dlhopisy s vysokým ratingom, aby minimalizovali riziko nesplatenia. Vo všeobecnosti platí, že čím horší rating, tým je výnos vyšší a rovnako je aj riziko zlyhania emitenta (ten, kto dlhopis vydáva a sľubuje kupónový výnos) vyššie.

Výhody vysokokvalitných dlhopisov (investment grade / IG):

Výhody dlhopisov s vysokým výnosom (high yield / HY):

Pre porovnanie 2 atraktívne ETF fondy pre investovanie do dlhopisov, vysokokvalitný fond od Xtrackers a vysokovýnosný korporátny fond od Pimco:

Ich historická miera zlyhania a očakávaný počet nesplatených dlhopisov podľa tejto miery:

Jasne tu vidieť, že čím je rating horší, tým viac dlhopisov historicky zlyhalo a je predpoklad, že do budúcna aj zlyhá. To je možná daň za vyšší potenciálny výnos.


Dlhopisy v čase klesajúcich úrokových sadzieb

V čase klesajúcich úrokových sadzieb ceny existujúcich dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou rastú. Dôvodom je, že investori sú ochotní platiť viac za dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou, ktoré ponúkajú vyšší výnos v porovnaní s novými dlhopismi s nižšou úrokovou sadzbou.

Ako to funguje:

Výhody rastu ceny dlhopisov:

Dlhopisový rebrík

Tzv. „Bond Ladder“ je investičná stratégia, ktorá je v západnom svete už nejakú dobu zaužívaná, no na Slovensku je novinkou, ktorú máme pre našich klientov k dispozícii. Spočíva v investovaní do dlhopisov s rôznymi splatnosťami. Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť stabilný výnos počas určitého obdobia a znížiť riziko portfólia.

Ako funguje:

Výhody:

Nevýhody:

Dlhopisový rebrík je vhodný pre investorov, ktorí:

Záver

Investori by mali pred investovaním do dlhopisov vždy zvážiť svoje investičné ciele a investičný horizont. Dnes sa dlhopisy javia ešte významne bezpečnejšia investícia než akcie a zároveň môžu v celkovej výkonnosti (kupón + kapitálový rast) dosiahnuť aj 2-ciferné percentuálne hodnoty ročne. Diverzifikácia portfólia s ohľadom na dĺžku investičného horizontu je ale stále podstatnou súčasťou jeho prípravy. Pri použití stratégie tzv. dlhopisového rebríka si investor vie zabezpečiť stabilný kupónový výnos a zároveň vysokú bezpečnosť takejto investície.

Investujte rozumne a opatrne, priatelia.

Miroslav Gerší pre Babocky Investment Office

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.