13.2.2024, Martin Babocký.

Ak vlastníte americky domicilované cenné papiere, môže sa na vás vzťahovať dedičská daň, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 40%. Pozor, nie zo zisku, ale z celkovej hodnoty cenných papierov.

Chcete si článok radšej vypočuť? Nájdete ho v mojom podcaste cez tento odkaz.

Toto nariadenie IRS (Internal Revenue Service), obdoba nášho daňového úradu je v platnosti roky a mnohí o ňom žiaľ nevedia (viac info priamo tu na stránkach IRS). Vzťahuje sa na tamojší majetok (či už nehnuteľnosti, hnuteľný majetok aj cenné papiere) pre ľudí, ktorí sú označovaní ako non-resident aliens (NRA), teda ľudia, ktorí nežijú v USA, nie sú tamojší rezidenti, či nemajú zelenú kartu.

Táto daň z dedičstva sa v originále volá estate tax a od hodnoty majetku 60 tisíc USD v prípade smrti majiteľa amerických cenných papierov sa začína platiť dedičská daň. Do IRS treba správu o smrti takéhoto majiteľa amerických cenných papierov – nerezidenta v rámci vyplnenia tlačiva Form 706-NA poslať do 9 mesiacov od úmrtia.

Výška dane

Ak je suma nad 10 000 USD, daň je vo výške 20%. Suma nad 20 000 USD sa zdaňuje 22% atď až po sumu nad 1 milión USD, kde je výška dane 40%. Nie zo zisku, ale z hodnoty investície.

Na aké cenné papiere sa táto estate tax (daň z dedičstva) vzťahuje?

Na americky domicilované cenné papiere, teda tie s ISIN označením začínajúcim US. Ak držíte napriamo kúpené akcie Google, Tesla, Nvidia atď. alebo aj americké ETF fondy.

Ak držíte európsky domicilovaný cenný papier, napr. ETF fond (zvyčajne ISINy začínajúce LU – Luxembursko, DE – Nemecko, IE – Írsko), pokojne taký, ktorý nakupuje akcie z indexu S&P500, takáto investícia nemá nič s americkou estate tax a nevzťahuje sa na ňu.

My v Babocky Investment Office našim klientom investujeme prostredníctvom európsky domicilovaných cenných papierov. Záleží nám na tom, aby vaše peniaze aj po vašej smrti zostali vo vašej rodine a nie na účtoch amerického daňového úradu IRS. Ak máte chuť porozprávať sa o našej správe Vášho investičného kapitálu, pokojne mi napíšte do správy alebo cez formulár tu na webe.

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.