26.2.2024, Martin Pončák.

Ronald Reagan, prezident Spojených štátov amerických:

„Žiadny národ v histórii ľudstva neprežil nestabilné peniaze – peniaze, ktoré neboli kryté zlatým kovom.“

Historický kontext a význam zlata

Zlato fascinuje ľudstvo už od pradávna. V starovekom Egypte bolo symbolom bohov a používalo sa na výrobu šperkov a kultových predmetov. V stredoveku bolo zlato základom menového systému a symbolom bohatstva a moci.

Vznik Bretton-Wood systému

Po druhej svetovej vojne sa víťazné mocnosti na konferencii v Bretton Wood v roku 1944 rozhodli zaviesť medzinárodný menový systém fixných kurzov, ktoré boli naviazané na americký dolár. Ten bol zase viazaný na zlato v pomere 35 USD za uncu zlata. Cieľom systému bolo stabilizovať globálnu ekonomiku a zabrániť opakovaniu hospodárskej krízy z 30. rokov 20. storočia.

Okrem množstva výhod mal tento systém aj niekoľko nevýhod pretože bol považovaný za nespravodlivý voči rozvojovým krajinám a bol založený na dominancii amerického dolára, čo viedlo k nestabilite a krízam.

Medzinárodný obchod po Bretton Wood dohode a nastavenie výmenných kurzov
Zdroj: bullionbypost.co.uk

Zánik Bretton-Wood systému

Bretton Woods systém sa zrútil v roku 1971, kedy USA zrušili konvertibilitu dolára na zlato. Dôvodom zrušenia boli rastúca inflácia v 60. rokoch 20. storočia a deficit obchodnej bilancie USA. Ďalším z dôvodom bolo to, že  systém bol založený na pevných menových kurzoch. To znamenalo, že centrálne banky nemali dostatok nástrojov na reagovanie na hospodárske šoky, ako napríklad ropný šok v roku 1973. Dôsledkom zrušenia Bretton Wood sytému bola väčšia volatilita menových kurzov, nárast inflácie a vznik nových medzinárodných inštitúcií ako napríklad G7 a G20, ktoré sa snažia koordinovať hospodársku politiku na globálnej úrovni.

Aj z dôvodu vysokej volatility menových kurzov a následnej arabsko-izraelskej vojne, ohlásila Saudská Arábia a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že budú akceptovať platby za ropu len v amerických dolároch. Toto rozhodnutie, známe ako petro za dolár tkz. petrodolár malo ďalekosiahle následky pre ďalší vývoj hodnoty dolára, cenu ropy aj zlata.

V prvom rade sa zvýšil dopyt po amerických dolároch čo viedlo k jeho posilneniu, upevnila sa dominancia USA ako svetovej mocnosti číslo 1 a vznikla výrazná závislosť ekonomík na americkom dolári čo v neposlednom rade umožnilo lacnejšie financovať rastúci americký deficit.

Významnú úlohu v tomto procese zohral bývalý americký minister zahraničných vecí USA Henry Kissinger ktorý presvedčil Saudskú Arábiu, aby akceptovala doláre za ropu, výmenou za americkú ochranu a podporu.

Budúcnosť tohto dolárového systému v spojení s obchodom s ropou sa môže vyvinúť v rôznych smeroch. Vzostup krajín BRICS môže oslabiť dominanciu USA. Je však  možné, že systém prežije v modifikovanej forme, ale je tiež predpoklad, že ho nahradí nový systém založený na multipolarite a alternatívnych platobných systémoch.

Prečo investovať do zlata?

Vráťme sa však k zlatu a jeho významu pre investora.

Napriek zrušeniu zlatého štandardu a aktuálnej dominanciu tkz. petrodolára si zlato udržuje svoju hodnotu ako investičný nástroj. Medzi jeho kľúčové vlastnosti patria:

Exterová obrátená pyramída, kde zlato je považované za najbezpečnejšie aktívum
Zdroj: https://goldbroker.com

Budúcnosť zlata

Očakáva sa, že dopyt po zlate bude v budúcnosti rásť a to hlavne z dôvodu nárastu inflácie, geopolitickej nestability, nárastu globálneho bohatstva a rastúcej popularity kryptomien, ktoré sú kryté zlatom.

Aké by malo byť zastúpenie zlata v portfóliu investora

Naša spoločnosť ponúka túto možnosť kúpy či už fyzického alebo papierového zlata a radi vám pomôžeme nastaviť Vaše portfólio tak, aby odolalo výkyvom na trhu, inflácii a možným geopolitickým rizikám.

V tabuľke vidieť, že zlato má nízku koreláciu s akciami a dlhopismi (čím zelenšia farba, tým je nižšia vzájomná korelácia aktív). Hoci zlato je technicky komoditou, správa sa úplne inak ako väčšina cyklických komodít.
Zdroj: ttps://community.investengine.com
Zlato v 21. storočí prekonáva index S&P 500
Zdroj: https://www.fxstreet.com/

Cena zlata má tendenciu rásť počas finančných kríz, hospodárskych poklesov a geopolitických šokov. Akcie majú úplne opačné vlastnosti: majú tendenciu oslabovať počas finančných kríz, počiatočných fáz hospodárskeho poklesu a niekedy sú zraniteľné voči geopolitickým šokom. Zlatu sa v minulosti počas kríz na akciových trhoch darilo, dosiahlo kladnú výkonnosť v 15 z 20 najhorších štvrťrokov výkonnosti indexu S&P 500. Zo zvyšných piatich štvrťrokov zlato prekonalo výkonnosť indexu S&P v štyroch štvrťrokoch. Jediný štvrťrok, keď zlato kleslo výraznejšie ako akcie – 3. štvrťrok 1975 – prišiel rok po abnormálne veľkých ziskoch cien zlata (v roku 1974 ceny zlata vzrástli o 72 % a potom v roku 1975 korigovali smerom nadol o 24 %).

Zlato je trvalá hodnota, ktorá chráni bohatstvo investorov už po stáročia. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam je zlato cenným nástrojom na budovanie stabilného a vyváženého portfólia, ktoré odolá rôznym výzvam a nástrahám.

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.