5.3.2024, Martin Babocký.

V článku sa dozviete:

Predali ste firmu, máte voľný kapitál a rozmýšľate ako ho rozumne investovať? Ak chcete, aby vám vydržal do konca života a chcete si vyplácať privátnu rentu, možnosti na to dnes sú. Ukážem Vám ako sa to dá urobiť bezpečne a rozumne.

Život po predaji firmy je iný oproti predchádzajúcemu dennodennému aktívnemu venovaniu sa biznisu. Ak sa človek z firmy stiahne, obdrží stovky tisíc či milióny eur, zrazu zostane akosi ticho a bývalý majiteľ tak začína rozmýšľať, čo ďalej. Do akých projektov sa pustiť, kde využiť svoje skúsenosti.

Keďže my ako firma máme skúsenosti práve s nastavovaním správnej štruktúry voľných peňazí do vhodných investícií, pozriem sa na túto tému bližšie. Základ je nemať peniaze len tak na účte, pretože inflácia, ktorá je dnes vyššia ako v minulosti, z reálnej hodnoty Vašich peňazí odkrajuje. Dôležité je zabezpečiť, aby Váš majetok pracoval pre vás. Možno si dopriať konečne oddych na dovolenkách, ktoré podnikateľ pre pracovné nasadenie odkladal, možno tráviť viac času s rodinou a deťmi, nastaviť si rentu z ťažko zarobeného kapitálu a celkovo žiť život podľa vlastných predstáv.

Prvé, čo Slovákovi napadne, sú nehnuteľnosti. Investovať do nich?

Väčšina Slovákov drží veľkú časť svojho majetku práve v nehnuteľnostiach. Dôvody sú pochopiteľné, byty a budovy sú niečo fyzické a dá sa im ľahko porozumieť. Je zrejmé ako tam funguje rast ceny nehnuteľnosti či nájom, ktorý je možné získavať.

Kúpiť aj nehnuteľnosti na prenájom je úplne v poriadku.

Kapitál však v rámci rozumného nastavenia investícií treba rozdeliť. Vidíme, že ľudia na západe to tak robia už stovky rokov. V grafe nižšie vidno rozdelenie majetku bonitných ľudí na západe, dáta sú od švajčiarskej banky UBS. V nehnuteľnostiach v priemere držia 13% svojho majetku (v grafe s označením Real estate vľavo).

Zdroj: UBS Global Family Office Report 2022

Kúpiť po predaji firmy nejaké nehnuteľnosti a inkasovať z nich nájom môže dávať zmysel. Treba si ale rozmyslieť, koho poverím starostlivosťou o tieto nehnuteľnosti, pretože je s tým spojených viacero aktivít, ktorým sa niekto bude musieť venovať – hľadanie nájomníkov, priebežné riešenie ich požiadaviek, pokazené spotrebiče, odchod nájomníkov, opravy, rekonštrukcie, domové schôdze atď.

V kontexte vojny za našimi východnými hranicami treba mať na mysli to, aby človek nemal celý svoj majetok iba v slovenských nehnuteľnostiach. Má zmysel mať stratégiu aj pre najhoršie možné scenáre v živote. Čo keby vojna príde aj k nám a človek má takmer celý svoj majetok iba v slovenských nehnuteľnostiach, ktoré keby chce utiecť na západ, so sebou vziať nemôže?

Investovať cez banku?

Dobré je využívať finančné služby firiem podľa toho, na čo sa špecializujú a v čom majú dobré výsledky. Bankové fondy sú vo väčšine porovnaní žiaľ poplatkovo drahšie a ziskovo so slabšími výkonnosťami. Pri väčšine ich fondov sa výnosy zdaňujú. Dnes sa finančný svet už posunul a cez banku je vhodné riešiť úvery či bežné účty a investície cez špecializované investičné spoločnosti, ktoré dokážu zabezpečiť objektívnejšie nastavenie Vášho investičného portfólia, vo veľa prípadoch dokonca s daňovým oslobodením.

Človeku možno medzi prvým napadne, či v banke nie sú peniaze najbezpečnejšie. Nemusí tomu tak byť. Komerčné banky sú subjekty dohliadané regulátorom nad finančným trhom, Národnou bankou Slovenska. Aj mnohé finančné či špecializované investičné spoločnosti na Slovensku podliehajú dohľadu a kontrole Národnej banky Slovenska a veľa z nich je súčasťou Garančného fondu investícií.

Do čoho a ako investovať bezpečne a ziskovo?

Všetci občas vzhliadajú k západným bohatým krajinám, ich zdravotníctvu, fungovaniu podnikateľského prostredia, systému vzdelávania či bohatstvu ako takému. Dnes, v globalizovanom svete, máme možnosť vidieť ako so svojimi peniazmi milionári na západe narábajú.

V predchádzajúcom grafe sme videli spomínanú alokáciu 13% z majetku v nehnuteľnostiach. Najväčší podiel však majú v tradičných aktívach, teda v akciách (31% majetku) a v dlhopisoch (15% majetku). V aktívach, ktoré sú doslova stovkami rokov overené.

Také akcie sa v posledných 200 rokoch vyvíjali najvýnosnejšie. Toto aktívum zarobilo investorom najviac, vidno to aj v grafe nižšie, ktorý ukazuje hodnotu 1 dolára ponechaného v hotovosti (tmavá čiara naspodu), investovaného do zlata (zelená čiara), krátkodobých dlhopisov (sivá), štandardných dlhopisov (hnedá) a investovaná do akcií (bledomodrá).

Zdroj: Jeremy Siegel, Stocks for the long run

Akcie nie sú nič fiktívne. Sú to podiely v spoločnostiach, ktoré poznáme a veľa ich produktov a služieb využívame, či už sa jedná o spoločnosti ako Apple, Caterpillar, Visa, Pfizer a iné. Sú verejne obchodované a prostredníctvom nákupu ich akcií sa de facto stávame spolumajiteľmi týchto firiem a máme možnosť podieľať sa na ich zisku.

Keď vidíme dlhodobý vývoj akcií, v grafe konkrétne po odrátaní inflácie, teda reálny vývoj, nemusíme sa čudovať, že ľudia na západe do nich investujú najpodstatnejšiu časť svojho majetku a úspor.

Naša firma pri správe investícií a majetku našich klientov využíva všetky dôležité aktíva a majetok našich klientov tak chránime ako aj zhodnocujeme. Využívame na to nástroje:

O ochrane úspor ľudí v staršom veku, čo sú častokrát práve ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom ako udržať kapitál, ktorí majú a kam môžu spadať napríklad aj podnikatelia, ktorí predali firmu, som natočil toto video.

Ako investovať, aby ste o peniaze neprišli?

Dôležité je myslieť na nasledovné body:

Ako poberať z majetku rentu, aby sa vám kapitál nikdy neminul?

Ako sa stať rentiérom či poberať pasívny príjem je finálnou otázkou, ktorú si položíme. Po predaji firmy, keď má človek kapitál vo vyššej hodnote stoviek tisíc či miliónov eur, je nastaviť pasívny príjem taký proces, ktorý má svoju štruktúru a určité zákonitosti.

Na to, aby človek mohol poberať privátnu rentu, si treba zodpovedať:

  1. Kedy chcem začať rentu zo svojho kapitálu vyberať?
  2. Aký počet rokov mi približne má vydržať?
  3. Akú mieru rizika som s investíciami ochotný podstúpiť?
  4. Akú výšku mesačnej renty budem potrebovať?
  5. Má sa jednať o konečnú rentu a majetok chcem za život minúť alebo nekonečnú rentu, aby som majetok po smrti odovzdal potomkom?

Konečná renta znamená, že celý svoj majetok postupne počas života miniem. Nekonečná renta má isté zákonitosti. Prvá je a zlaté pravidlo hovorí, že vyberať maximálne 3,5% z hodnoty investícií ročne zabezpečí pri rozumnom investovaní, že môj pôvodne investovaný majetok, tzv. Istina, bude celý zvyšný život rásť.

Možnosti nekonečnej renty sa odvíjajú aj od výšky mesačnej sumy, ktorú človek na život potrebuje. Príklad, ak by sme predpokladali potrebu mesačnej renty 5 000€ počas 20 rokov, mohla by byť nekonečná, ak máme na investovanie k dispozícii kapitál vo výške aspoň 1 300 000 €.

Ako ochrániť majetok a odovzdať ho ďalšej generácii?

V základe je myslieť na to, aby sa na vás nevzťahovala americká dedičská daň, ktorá platí pri smrti majiteľa amerických cenných papierov – takého, ktorý je nerezident USA. Táto dedičská daň sa môže vyšplhať až na 40%, avšak nie zo zisku, ale z celej hodnoty investície. S našimi klientmi sa tomuto dokážeme vyhnúť. Viac o americkej dedičskej dani pre nerezdientov, teda napríklad Slovákov, píšem v tomto článku.

Riešením ochrany majetku a odovzdania ďalšej generácii môžu byť zverenecké či nadačné fondy, ktorých založenie a nastavenie vám dokážeme zabezpečiť. Zverenecké fondy, v zahraničí nazývané trusts, sú právny nástroj ochrany, ale aj anonymity majetku. Dokážete ním zabezpečiť plynulý prechod majetku ďalším generáciám vašej rodiny podľa vašich prianí.

Do zvereneckého fondu je možné vyčleniť podiely vo firmách, nehnuteľnosti, finančný majetok, umelecké zbierky, v podstate akýkoľvek majetok.

Môže sa stať, že máte firmu, ste v nej jeden z viacerých spoločníkov a nemáte v rodine niekoho, kto by firmu po vašej smrti prebral a ďalej sa podieľal na riadení. Čo by sa stalo v prípade predčasného úmrtia? Napríklad aj v rodine samotného Petra Kellnera, ktorý z tohto sveta odišiel skôr ako predpokladal, tieto otázky museli riešiť.

V prípade nečakaného úmrtia zakladateľa firmy, spolumajiteľa a neriešenia tejto situácie dopredu, dediť bude polovicu manžel/manželka a druhú polovicu deti rovným dielom. Stanú sa teda spolumajiteľmi firmy. Ako bude firma pokračovať, keď viacero z nich o to záujem nemá, nebodaj je v rodine čierna ovca, ktorá by chcela, aby majetok bol čo najskôr odpredaný, ako nový spolumajiteľ bude aktivity firmy blokovať a bude chcieť z predaja svoj diel?

Sú to čierne scenáre, no môžu nastať. Nehovoriac o tom, keď podnikateľ/podnikateľka má bývalú manželku/manžela, deti z bývalého manželstva. Kto bude dediť? Kto nie? Ako bude zabezpečená kontinuita firmy?

Všetko toto dokáže vyriešiť zriadenie zvereneckého či nadačného fondu, o ktorých si prečítajte aj v tomto článku pre náš web, či v tomto článku pre Forbes.

Záver

Ak predáte firmu a máte záujem ochrániť a minimálne po inflácii udržať hodnotu kapitálu, ktorý ste získali, je treba sa nad ďalším narábaním s týmito peniazmi dôkladne zamyslieť. Pomáhame prejsť si celý proces, majetok rozumne štruktúrovať, ochrániť ho a rozmnožovať ho ďalej. Aby ste z neho mali benefity vy a vaša rodina.

Pokojne nás kontaktujte pre viac informácií tu cez kontaktné formuláre.

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

Napíšte nám, zatelefonujeme si s vami alebo sa stretneme a pokúsime sa vám ušiť na mieru také investičné riešenie, ktoré vás dostane k vašim cieľom, či už je to pasívny príjem, budovanie majetku, zabezpečenie potomkov do budúcnosti a pod.